VÄLKOMMEN TILL EBBA PETTERSSONS PRIVATSKOLA

 

Om skolan

Ebba Pettersson startar sin privatskola hösten 1914. Hon bedriver verksamheten i sin lägenhet på Teatergatan 24. År 1950 avlider hon. Skolan flyttar i slutet av 1950-talet till Kungsportsavenyn 22 där den ligger fram till 1999. De kommande åren är den belägen i stadsdelen Guldheden med adress Doktor Heymans gata. År 2002 flyttar skolan till Radiovägen 25 i Västra Frölunda där den också ligger idag.

VÅRA KÄRNVÄRDEN HÖRNSTENAR I SKOLANS VERKSAMHET
ENGAGEMANG
Vi arbetar alltid för elevernas och för skolans bästa. Vi har ett genuint och nyfiket förhållningssätt till kunskap och lärande.
GLÄDJE
Vi gör vårt bästa för att sprida glädje i vardagen. Glädje smittar av sig och är en positiv känsla och kraft. Detta tycker vi är en förutsättning för en god arbets- och studiemiljö.
UTVECKLING
Vi tycker utveckling är viktigt! Detta gäller både vår pedagogik och vårt förhållningssätt till den teknik vi använder i vår vardag. Vi strävar efter att vara en skola som är utvecklande för våra elever och vår personal, både kunskapsmässigt och på det personliga planet.
STOLTHET
Vi är stolta över vår skola och över de möjligheter vi ger våra elever inför livet och framtida studier. Vår skola handlar inte bara om kunskap utan vi vill att våra elever skall ha en stärkt självkänsla och ett gott självförtroende efter avslutad studietid på Ebba Petterssons Privatskola.
TRYGGHET
Vi skall vara en öppen och demokratisk skola. Vi gör vårt bästa för att skapa trygghet och gemenskap i verksamheten. Vi accepterar inte att någon känner sig utanför och vi arbetar förebyggande mot mobbning och utanförskap. Samarbete mellan personal på skolan, elever och föräldrar skall prägla vår verksamhet.
ORGANISATION

Skolan drivs av en icke vinstdrivande stiftelse. Stiftelsen är skolans huvudman. Skolans rektor och biträdande rektor driver den löpande verksamheten. Styrelsen sammanträder regelbundet och minst fyra gånger per år. Styrelsens arbete regleras av stiftelselagen och stadgarna. Styrelsen skall arbeta utifrån de mål och den vision som stiftelsen satt upp.

Idag ser skolans ledningsorganisation ut som följande. Skolchef / rektor samt en ställföreträdande rektor. Utöver detta finns två biträdande rektorer årskurs 7 -9 samt F - 6.

Skolans personal är organiserad i arbetslag:

Valö arbetslag Årskurs F–3 samt fritidsverksamhet
Amundö arbetslag Årskurs 4–6
Asperö arbetslag Årskurs 7–9
Donsö arbetslag Årskurs 7–9
Hälsö arbetslag Elevhälsa, specialpedagogik
Styrsö arbetslag Ekonomi, administration/IT och vaktmästeri

Aktiviteter

Eftersom skolan är en verksamhet som har funnits i mer än hundra år skapas traditioner som också blir en del av skolans själ. Det finns både gamla och nyare traditioner på Ebbaskolan. Dessa skapar en gemenskap och ett engagemang och skapar en tillhörighet som är viktig för oss. Just aktiviteter som skapar sammanhållning tycker vi är en viktig del av skolåret. Därför vill vi värna dessa.

EBBADAGEN

EBBADAGEN

Den 6 mars varje år firar vi Ebbas namnsdag. Vår föräldraförening är med och sponsrar.

EBBAVECKAN

EBBAVECKAN

Med ett medvetet fokus på vår historia, våra kärnvärden och på pedagogiskt innehåll visar vi eleverna vad som är relevant och bärande i skolans verksamhet. Under dessa första dagar efter sommarlovet lär man känna varandra och tanken är att man skall få en bra start på skolan och det kommande läsåret.

SKOLAVSLUTNINGAR

SKOLAVSLUTNINGAR

Vi har våra sommar- och julavslutningar i Västra Frölunda kyrka. Vi är stolta över denna fina tradition och tacksamma att vi får vara i kyrkans vackra lokaler.

FN-DAGEN

FN-DAGEN

Vi uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober. Detta som en temadag med utgångspunkt i FN:s globala arbete.

VÅRSÅNG

VÅRSÅNG

Under veckan för vårdagjämningen sjunger vi in och hälsar våren.

AVSLUTNINGSBAL ÅRSKURS 9

AVSLUTNINGSBAL ÅRSKURS 9

Vår avslutningsbal är skolans tack till eleverna för åren på Ebbaskolan. Vi vill att man lämnar oss med en positiv känsla.

NOBELMIDDAG

NOBELMIDDAG

Under Nobelmiddagen, som vi har sedan 1999, uppmärksammar vi enskilda studieprestationer och nobelprisets historia. Det blir trerätters middag, vett och etikett och förstås dans. För de yngsta eleverna har vi en Nobeldag med efterrätt.

KICK-OFF

KICK-OFF

En eftermiddag i augusti sparkar vi under festliga former igång det nya läsåret. Skolans kick-off är ett samarbete med föräldraföreningen.

INTERNATIONELLA PROJEKT

INTERNATIONELLA PROJEKT

Som skola har vi ett stort engagemang utanför Sveriges gränser, till exempel i Sierra Leone och Rumänien. Vi har elevutbyte med Indien, Norge och Frankrike.

SKOLRESA

SKOLRESA

I maj varje år åker vi sedan början av 2000–talet på en avslutningsresa med årskurs 9. Resan är kulturell men vi uppmärksammar också europas historia, särskilt förintelsen. För närvarande går resan till Berlin, men vi har också besökt Polen och Tjeckien.

JULBAZAR

JULBAZAR

Kring första advent har vi vår årliga julbazar i samarbete med skolans föräldraförening.

ÖVRIGA ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

ÖVRIGA ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

Båttur med Paddan
Besök i Ekhagens forntidsby
Talang Amundö
Varbergsresa i årskurs fem

Ansökan

 

Inför läsåret 2021/2022 kommer vi ta in två Förskoleklasser och två klasser i årskurs 7.

Ansökan öppnar tisdagen 6/10 2020 klockan 09.00. Ansökan till vår skola är öppen fram till och med 31 december i 2020. Besked om ni har fått en plats i förskoleklass eller åk 7 meddelas via mail under januari 2021. Övriga åk meddelas enbart om det finns en ledig plats.

Observera att ansökan bara fungerar på datorn (ej mobiltelefon).

Vi arbetar enligt modellen ”ett år i taget” med vår kölista. Detta innebär att er ansökan finns hos oss från den dag och tid ni söker till nästa ansökan öppnar – då den raderas. Det innebär konkret att vi raderar vår kö varje år. Vill man vara en del av kösystemet igen så måste man ansöka igen följande år.

Vi tillämpar syskonförtur i mån av plats. Din köplats baseras på den klocktid du registrerar din ansökan hos oss när ansökan öppnar.

 

Länk till ansökan kommer att vara tillgänglig från den 6/10 2020 till och med 31/12 2020.

Ansökningsknappen fungerar bara under ansökningsperioden.

Kalendarium
Välkommen till skolstart 18/8 -21 17.00

Vårterminen 2021

Skolstart                         2021-01-12

Sommaravslutning      2021-06-15

 

Sportlov 2021-02-15 - 2020-02-19

Påsklov 2021-04-06 - 2020-04-09

Lov 2021-05-14

 

Studiedagar                2021-01-11

2021-04-30

2021-05-12

 

Operation Skolbygge 2021-03-12

 

————————————

Stängningsdagar /Förändrade öppettider för fritidshemmet

Observera att fritidsklubben för årskurs 4 är stängd varje lov.

 

Vårterminen 2021
2021-06-15 Öppnar 10.15!

 

Stänger 15.00
2021-01-05

2021-04-01
2021-05-12
2021-06-24

 

Stängt hela dagen:
2021-01-11
2021-04-30

 

Fritidshemmet stängt v 28-31

Höstterminen 2021

Fritidshemmet stängt v 28-31 till sommaren

Skolstart            2021-08-18
Julavslutning   2021-12-22
Höstlov v 44

Kontakt

  • +46 31 89 45 00
  • info@ebbapettersson.se
  • www.ebbapettersson.se
  • Radiovägen 25, 421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA

  • Styrelse: huvudman@ebbapettersson.se

Aktuella lediga jobb
Förskoleklasslärare
Nu söker vi dig som är engagerad och utbildad lärare för en termin tillsammans med våra yngsta elever! Tjänsten är 100% på visstid under höstterminen, som klasslärare och mentor i en av våra två förskoleklasser. Välkommen att söka tjänsten genom att trycka här!